Haber Detayı
26 Mart 2021 - Cuma 15:49
 
BAKIRKÖY ÇDD, KENTSEL DÖNÜŞÜM AÇIKLAMASI YAPTI...
Olası bir depremde, bina hasarlarının daha çok nüfusun yoğun olduğu şehrin güneybatı kısmında yer alan Eminönü, Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Bahçelievler, Küçükçekmece’nin güneyi ve Avcılar’da yoğunlaşacağı tahmin edilmekteyken, Kentsel Dönüşümün halen hayata geçirilmemesi ciddi şüphelere ve endişelere sebebiyet vermektedir.
BAKIRKÖY Haberi
BAKIRKÖY ÇDD, KENTSEL DÖNÜŞÜM AÇIKLAMASI YAPTI...

Ülkemizde, kentsel dönüşüm projelerinin mağduriyetler yaratarak yoluna devam etmesi, alan tespitinden projeye, hak sahipliğinden kira yardımına kadar sorunlu konuların varlığını sürdürüyor olması tesadüf değildir. Çünkü özünde insan değil, rant odaklı bir projedir. TMMOB bu konuda yaptığı açıklamada, ‘’Kentsel dönüşüm konusu yeni bir imar planı yapılması anlamına indirgenmemelidir. Zira kentsel dönüşüm var olan yapı stokunun ve kentsel belleğin kent kimliği ile birlikte korunarak kentin çağdaş ihtiyaçlara uygun olarak dönüştürülüp canlandırılması ve iyileştirilmesi anlamına gelmektedir. Projeler, rant elde etme amacıyla değil can güvenliğinin sağlanması, yaşam düzeyinin yükseltilmesini hedeflemelidir. Dönüştürülen alanlarda yaşayan insanların kentsel ihtiyaç ve talepleri gözetilmeli, imar haklarının korunması sağlanmalıdır. Öncelikle mevcut yapıların güçlendirilmesi, iyileştirilmesi, kentsel sağlıklaştırma yollarına başvurulmalı, bu yapılamıyorsa kentsel tasarım ve planlama sonucu oluşacak yeni güvenli ve yaşanabilir yapılara yönelinmelidir.’’ Dedi.

Olası bir depremde, bina hasarlarının daha çok nüfusun yoğun olduğu şehrin güneybatı kısmında yer alan Eminönü, Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Bahçelievler, Küçükçekmece’nin güneyi ve Avcılar’da yoğunlaşacağı tahmin edilmekteyken, Kentsel Dönüşümün halen hayata geçirilmemesi ciddi şüphelere ve endişelere sebebiyet vermektedir.

Özellikle son zamanlarda Bakırköy’de Kentsel Dönüşüm konusunda tam bilgi sahibi olmayanlar ortaya çıkmış, neredeyse kişiye özel dönüşüm istemeye başlamışlardır. Diğer bir kargaşa da, bazı mahallelerde kentsel dönüşüme gidilip diğer mahallelerin bu yasal haktan mahrum bırakılmasına dairdir. Oysa ki, yaşanacak bir deprem mahalle ayrımı yapmayacaktır.


Görüşüne başvurduğumuz Çevre Dostları Derneği Başkanı Ülker Durukan konuyla alakalı yaptığı açıklamada, ‘’ 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşamış olduğumuz Gölcük merkezli depremle birlikte 12 Kasım Düzce Depremi bizlere gösterdi ki, Bakırköy’de deprem öncesi yapılan binaların önemli kısmı maalesef çok sağlam değil. İnşaatlarda kullanılan hazır beton alışkanlığı o tarihe kadar henüz doğru dürüst yoktu. Depremde yıkılan-büyük hasar gören binalarda deniz kumu dahi kullanıldığına bizzat şahit olduk. İlçemizde yığma yapı tarzının da çok olduğunu hepimiz biliyoruz. Şu an Bakırköy’de 9.961 bina 2000 yılı öncesinde yapılmış ve büyük kısmı riskli. Kentsel dönüşüm için tek sorun sadece yüksek risk taşıyan binalar değildir. Aynı zamanda standardı düşük ve niteliksiz yapıların da kentsel yenileme ve dönüşüme ihtiyacı vardır. Elbette bu dönüşüm gerçekleştirilirken, kentsel yaşamın odak noktasında insan olduğunun bilinciyle hareket edilmesi, kentsel donatı alanlarının bilim ve bilgi ölçüsünde ele alınıp değerlendirilmesi, oturma, konaklama, okul, iş yerleri ve benzeri yerleşim yerlerinin ulaştırması ve diğer alt yapı sorunlarının giderilmesi temelinde hareket edilmelidir. Bizler Çevre dostları Derneği olarak, mühendislik, mimarlık ve şehir planlama disiplinlerinin teknik, bilimsel ve yasal gereklilikleri ile teknik ilkelerini görmezden gelerek, çevreyi hiçe sayan, ilçemiz tarihini, kültürünü yok eden, kimliksizleştiren bir “Kentsel Dönüşüm”ü de asla kabul edemeyiz. Yani kısaca özetlersek; kısa vadeli ekonomik hedeflere ulaşma eksenli bir yaklaşım sergilenmesindense, hemen şimdi ve bugün, insan hayatını merkeze alan sürdürülebilir bir kentsel dönüşüm için harekete geçilmeli ve Bakırköy’ün tamamını kapsamalıdır.’’ Dedi.

Kaynak: Editör: H. Murat BAŞBAY
Etiketler: BAKIRKÖY, ÇDD,, KENTSEL, DÖNÜŞÜM, AÇIKLAMASI, YAPTI...,
Yorumlar
Haber Yazılımı